PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đạo Hàmquocuong301
16-12-2007, 05:18 PM
2 chiếc thuyền A và B cách nhau 120 Kilomet, thuyền A đi về hướng Tây với vận tốc 15 km/h, thuyền B đi về hướng nam với vận tốc 10 km/h. Hỏi sau bao lâu, 2 con thuyền có khoảng cách ngắn nhất, và khoảng cách đó bằng bao nhiu????

Ngày Hôm Qua
16-12-2007, 11:10 PM
Co phải hai chiếc thuyền tạo thành hình tam giác vuông không?

quocuong301
17-12-2007, 12:08 AM
yea, đúng oy` đó bạn, mình thiếu dữ kiện này :)

Ngày Hôm Qua
17-12-2007, 03:21 AM
CMTY đoán hai chiếc thuyền chạy theo hướng hai cạnh vuông, 120 là chiều dài cạnh huyền.

hai chiếc thuền cò vận tốc là 15 và 10, chạy trong cùng khoảng thời gian t
=> (15t)^2 + (12t)^2=120
lấy đạo hàm, tìm t. Rồi kiểm tra xem với thời gian nào tạo ra khoảng cách ngắn nhất.
CMTY nghĩ bạn biết phải làm sao rồi!

Note Tùy theo tam giác như thế nào để giãi nữa. CMTY không chắc là đúng, nhưng hãy thữ xem!.

quocuong301
17-12-2007, 03:51 AM
CMTY đoán hai chiếc thuyền chạy theo hướng hai cạnh vuông, 120 là chiều dài cạnh huyền.

hai chiếc thuền cò vận tốc là 15 và 10, chạy trong cùng khoảng thời gian t
=> (15t)^2 + (12t)^2=120
lấy đạo hàm, tìm t. Rồi kiểm tra xem với thời gian nào tạo ra khoảng cách ngắn nhất.
CMTY nghĩ bạn biết phải làm sao rồi!

Note Tùy theo tam giác như thế nào để giãi nữa. CMTY không chắc là đúng, nhưng hãy thữ xem!.

ko phải 120 là cạnh Huyền đâu CMTY :), cạnh huyền chính là khoảng cách giữa 2 thuyền trong khoảng thời gian mà 2 thuyền ở gần nhau nhất, CMTY hỉu í quocuong nói đúng ko??:)

me & you
18-12-2007, 08:06 AM
2 chiếc thuyền A và B cách nhau 120 Kilomet, thuyền A đi về hướng Tây với vận tốc 15 km/h, thuyền B đi về hướng nam với vận tốc 10 km/h. Hỏi sau bao lâu, 2 con thuyền có khoảng cách ngắn nhất, và khoảng cách đó bằng bao nhiu????

Hm...nếu mà hai chiếc thuyền cuối cùng sẽ tạo tam giác vuông thì tại sao câu hỏi lại là đi tìm khoảng cách ngắn nhât? Sao nó không hỏi là sau bao lâu hai con thuyền sẽ gặp nhau?
Hình như bài này cũng có liên quan một chút đến vật lý thì phải. Không biết mình có thể sử dụng s = v* t được không nhỉ?
:fi:

Ngày Hôm Qua
18-12-2007, 03:51 PM
Dĩ nhiên là dùng v*t rồi nếu không CMTY đâu dùng v1nha6n t rồi bình phương nhân vận tốc thứ 2 nhân t bình phương để tìm cạnh huyền....

Nếu không lầm, thì bài toán này có hình kèm theo phải không? Dẫu sao đi nữa bạn cũng có thể dùng công tức pitago để tìm cạnh huyện để tìm ra khoảng cách ngăn nhất. Vì 2 chiếc tàu tạo thành tam giác vuông. Dĩ nhiên sau khi lập công thức thì lấy dạo hàm, tìm mã anh min... ra thời gian! lẫn khoảng cách ngắn nhất. Good luck

quocuong301
18-12-2007, 04:16 PM
Hm...nếu mà hai chiếc thuyền cuối cùng sẽ tạo tam giác vuông thì tại sao câu hỏi lại là đi tìm khoảng cách ngắn nhât? Sao nó không hỏi là sau bao lâu hai con thuyền sẽ gặp nhau?
Hình như bài này cũng có liên quan một chút đến vật lý thì phải. Không biết mình có thể sử dụng s = v* t được không nhỉ?
:fi:

mỗi chiếc đi 1 hướng khác nhau, có đến tết Côngo mới gặp được nhau :haha:


Dĩ nhiên là dùng v*t rồi nếu không CMTY đâu dùng v1nha6n t rồi bình phương nhân vận tốc thứ 2 nhân t bình phương để tìm cạnh huyền....

Nếu không lầm, thì bài toán này có hình kèm theo phải không? Dẫu sao đi nữa bạn cũng có thể dùng công tức pitago để tìm cạnh huyện để tìm ra khoảng cách ngăn nhất. Vì 2 chiếc tàu tạo thành tam giác vuông. Dĩ nhiên sau khi lập công thức thì lấy dạo hàm, tìm mã anh min... ra thời gian! lẫn khoảng cách ngắn nhất. Good luck

đúng oy`, nhưng mà V cần kết quả, hôm đó làm test bài này ko bít có đúng ko, post lên tham khảo cùng mọi người :)

Ngày Hôm Qua
18-12-2007, 10:36 PM
hey! cái khoảng này thì làm biến à nha!!! mới được nghỉ Christmas, nên chẳng muốn làm cái gì ráo trọi!!!!