PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cước internet sẽ dễ thở hơn?conan1516t
04-12-2007, 07:50 AM
Cước internet sẽ dễ thở hơn?
"...
Người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn khi muốn sử dụng ADSL.Theo Dự thảo mới Nghị định 55, mọi thành phần kinh tế có thể tham gia cung cấp dịch vụ kết nối Internet.
...Việc mở cửa cho các doanh nghiệp tư dân cung cấp dịch vụ Internet được xem là một giải pháp mở, giúp cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển kinh doanh, đáp ứng được nguồn tài nguyên dư thừa của nhiều doanh nghiệp kinh. Chưa kể việc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp sẽ khiến chất lượng dịch vụ được cải thiện tốt hơn, thúc đẩy Internet băng thông rộng phát triển..."

(souce: www. z ing.vn)
hy vọng cước internet sẽ giảm...:((