PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhầm ^^



oach_xalach
26-11-2007, 01:08 AM
Có 2 vợ chồng kia , lúc nào ông chồng đi uống say về cũng đánh đập bà vợ . Có 1 hôm bà vợ qua nói với vợ chồng mù là hàng xóm: " Mỗi khi mà cô chú nghe bên nhà con có tiếng " XOÃNG " thì cô chú chạy qua.
Tự nhiên có 1 hôm ông chông uống say về, hok đánh đập bà vợ mà đi làm "chuyện kia" với bà vợ . Khi ổng cời đồ lỡ quăng cái áo trúng cái đèn làm nó rơi xuông đất nghe cái ''XOÃNG'' . 2 vợ chông mù tưởng là ông chồng đi uống say về đánh bà vơ.
Khi 2 vợ chồng mù qua thì ông chồng rờ trúng của bà vợ nên la to:"trời ơi!Nó đánh con nhỏ lõm 1 lỗ luôn". Đến bà vợ rờ trúng của ông chồng và cũng la to:"Ông trời, thổ địa ơi!Nó đánh con người ta sưng 1 cục luôn " ~~~> Nhầm lẫn tai hại :so_funny:

phượng hồng_dk
27-11-2007, 09:41 AM
nhầm tai hại :rang:...................

changtrai_codon
27-11-2007, 10:52 AM
thêm 1 số lồi ra nữa chứ :D .

speaker
27-11-2007, 11:09 AM
Lô cốt thì trên lồi dưới lõm :hihi:

phượng hồng_dk
28-11-2007, 05:08 AM
con HÓi trên lõm dưới lồi ::haha:

CongNgo
28-11-2007, 05:52 AM
-----mèn ơi hông hiểu gì hết chơn hà-----

nhonhoc_dethuong
29-11-2007, 03:07 AM
hiểu chắc cùi sứt móng quá bà con ha!!!!!!!!!

oach_xalach
29-11-2007, 07:44 AM
Ko hiểu thiệt hả? Ai biểu các ấy trong sáng quá chi :so_funny:

SoNicGer
29-11-2007, 10:19 AM
đúng là mù có khác hihi



Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone....