PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình điêngirl_thich_cươi
26-07-2005, 04:34 AM
Hôm ấy trăng thu rụng dưới cầu
Em cười em nói suốt trăng thâu
Yeu nhau những tưởng yêu nhau mãi
Tình đến muôn năm chửa bạc đầu

Ngày tháng trôi xuôi với ái ân
Bên cầu lá rụng đã bao lần

Tình ái hay đâu mộng cuối trời
Nhầm nhau giây lát hận muôn đòi
Kẻ ra:non nước người thành thị;
Đôi ngả tình đi người mỗi nợi

Hôm nay ngồi ngóng ở bên song,
Ta được tin ai mới lấy chồng ;
Cười chưa dứt câu thình đã vôi...
Nàng điên trên gối mộng chiều thương

Ta mơ trong đời hay trong mộng?
Vùng cúc bên ngoài , động dưới sương
Ta dí đôi tay vào miếng kính
Giật mình quên hết nỗi đau thương

Ta hát dăm câu vô nghĩa lý ,
Lá vàng bay lả vào buồng ta
Ta viết dăm câu vô nghĩa lý,
Người điên xem đến hiểu lòng ta.