PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có gì giống và khác giữa cái chết của Vũ Nương và Xi-taLê Tiến Dũng
25-10-2007, 06:33 AM
Các bạn ơi , làm hộ mình câu này cái !
Có gì giống và khác giữa cái chết của Vũ Nương ( Chuyện người con gái Nam Xương ) và Xi-ta ( Ra-ma buộc tội _ NGỮ VĂN 10 tập 1 )