PDA

Xem đầy đủ chức năng : NỬa VỜiantana_283
22-07-2005, 07:36 PM
Em sợ nhất là sự nửa vời.
Khi tất cả trong em là nguyên vẹn.
Nửa vời TY, nửa vời tình bạn.
Nên TY đổi màu, nên ước hẹn đơn sai.

Chân lý nửa vời, sớm 1 chiều 2.
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ.
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió.
Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui.

Nửa vời đúng, nửa vời sai.
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn.
Trời đã sinh cho em.
1 trái tim nguyên vẹn.
Có lẽ nào em yêu 1 kẻ nửa vời???
:angel1: