PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi Nhỏ ...NhoChanh
30-03-2005, 04:21 AM
Tuổi Nhỏ ...

Tặng nhau bài thơ làm kỷ niệm
Từ đó ôm vào mộng viễn phương
Em đi về phía chiều nhuộm tím
Anh mãi loay hoay với đời thường

Mấy bận bão lòng xoay số phận
Tưởng chừng yên ngủ giấc yêu đương
Tưởng thôi đủ mất mười năm chẳn
Để bước chân qua một con đường

Chiều nay mưa đổ dầm ký ức
Bìm bịp kêu than tự xứ Mường
Trở giấc tầm Xuân thôi ngủ nữa
Mang bài thơ cũ đọc vấn vương

Thuở ấy trường huyện mình vui quá
Vôi cũ rêu xanh bám kín tường
Hai lớp kề bên thường qua lại
Khi thì mượn viết, lúc mượn gương

Em không giỏi toán kém văn chương
(Mẹ anh chắc hẳn nói anh tường)
Có lần cô gọi bài chưa thưộc
(Thưa vì em mê tích cải lương)

Sợ anh cười ngạo về cần mẫn
Tên viết hiên ngang đội tuyển trường
Những bận giờ chơi qua mượn bút
Không cho, lén diếm chuyện bình thường

Cô biết chỉ cười trông bọn nhỏ
Mà nhớ xa xưa mình cũng từng
Thì thầm mẹ nghe cùng cười ngất
Bỏ nhỏ (không khéo mình sui thân)

Những buổi học thêm toán cuối tuần
Nhà thầy trứng cá rụng đầy sân
Anh hái diếm riêng mình túi áo
Rớt giỏ xe em ...bụm đỏ ngần

Phượng chưa nở kịp mùa xa vắng
Đã bặt tin nhau chửa một lời
Có lần nghe tin qua nhỏ bạn
Anh nghỉ học ngang nửa lớp mười

Bảy năm về lại thăm quê cũ
Đường xưa đổi khác nắng buông trời
Xa xa bờ dậu như anh đứng
Tay bế trẻ thơ khẽ mỉm cười ...

Trứng cá sân thầy còn nở đỏ
Kỷ niệm còn đầy những trái thơm
Giỏ xe không còn ai "lỡ" rớt
Để trái chín rơi nhớ môi người ...

LVT