PDA

Xem đầy đủ chức năng : 7 Viên Ngọc Rồng [58 tập - đã post trọn bộ]quocuong301
23-09-2007, 09:49 AM
7 Viên Ngọc Rồng
Người Up: quocuong301
Nguồn Truyện: vuilen
Bộ truyện được hoàn thành bởi Nhóm Xây Dựng Phòng Truyện Tranh HHT

Tập 1 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong1.htm)
Tập 2 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong2.htm)
Tập 3 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong3.htm)
Tập 4 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong4.htm)
Tập 5 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong5.htm)
Tập 6 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong6.htm)
Tập 7 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong7.htm)
Tập 8 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong8.htm)
Tập 9 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong9.htm)
Tập 10 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong10.htm)

Tập 11 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong11.htm)
Tập 12 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong12.htm)
Tập 13 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong13.htm)
Tập 14 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong14.htm)
Tập 15 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong15.htm)
Tập 16 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong16.htm)
Tập 17 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong17.htm)
Tập 18 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong18.htm)
Tập 19 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong19.htm)
Tập 20 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong20.htm)

Tập 21 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong21.htm)
Tập 22 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong22.htm)
Tập 23 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong23.htm)
Tập 24 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong24.htm)
Tập 25 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong25.htm)
Tập 26 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong26.htm)
Tập 27 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong27.htm)
Tập 28 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong28.htm)
Tập 29 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong29.htm)
Tập 30 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong30.htm)

Tập 31 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong31.htm)
Tập 32 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong32.htm)
Tập 33 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong33.htm)
Tập 34 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong34.htm)
Tập 35 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong35.htm)
Tập 36 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong36.htm)
Tập 37 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong37.htm)
Tập 38 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong38.htm)
Tập 39 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong39.htm)
Tập 40 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong40.htm)

Tập 41 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong41.htm)
Tập 42 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong42.htm)
Tập 43 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong43.htm)
Tập 44 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong44.htm)
Tập 45 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong45.htm)
Tập 46 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong46.htm)
Tập 47 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong47.htm)
Tập 48 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong48.htm)
Tập 49 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong49.htm)
Tập 50 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong50.htm)

Tập 51 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong51.htm)
Tập 52 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong52.htm)
Tập 53 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong53.htm)
Tập 54 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong54.htm)
Tập 55 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong55.htm)
Tập 56 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong56.htm)
Tập 57 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong57.htm)
Tập 58 (http://www.nguyentrungkienonline.com/truyentranh/7VienNgocRong/7vienngocrong58.htm)

sha
26-09-2007, 09:58 PM
uhm, 7 viên ngọc rồng mình cũng thích đọc lắm! Mặc dù mình ko thích mấy tập sau, đánh nhau nhiều quá! Chỉ thix những tập đầu thôi. Son khi còn nhỏ cực dễ thương:D.

manhhoan
27-09-2007, 11:28 AM
hay lắm, mình lớn rồi nhưng thích bộ truyện tranh này lắm

sha
31-10-2007, 08:00 PM
hix, tks teppi nhiều lắm cơ. Truyện này hồi đấy mất tùm lum cả, giờ mới đọc được cả bộ. Vậy mà mình vẫn thấy hay ^^

Daisuke Niwa
01-11-2007, 06:01 AM
Mình nhớ Bảy viên ngọc rồng có hơn 58 tập mà!:rain:

pequay0609
29-12-2007, 12:51 PM
hix hix ! coi bằng mấy cái này xem nản qué :( chậm rì àh

Mây Phiêu Lãng
29-12-2007, 01:38 PM
Trước khi phát ngôn 1 điều gì đó, mong bạn hãy suy nghĩ kỹ điều mình nói, được không?! ^^" Bạn hãy thử nghĩ các bạn trong nhóm truyện tranh đã bỏ công sức ra download, up lên rồi xây dựng lại thành các tập cho mọi người dễ đọc, vậy mà bạn nói 1 điều cứ như là phủ nhận lại công sức của mọi người vậy... Thực sự là Mây cảm thấy rất bất bình đấy. Nếu bạn không thích, thì bạn có quyền không xem và đừng phát biểu, vậy há !!

Văn Tiểu Ngọc
31-12-2007, 10:42 AM
thix nhứt là khúc Goku học võ với cha Krilin á... chùi ui, ông Kame siu siu mắc cười nữa....!
thanks QC nha' , dạo ní mất tăm ra là bận up truyện cho HHT

m2mnamtuocbongtoi
31-12-2007, 10:49 AM
Trước khi phát ngôn 1 điều gì đó, mong bạn hãy suy nghĩ kỹ điều mình nói, được không?! ^^" Bạn hãy thử nghĩ các bạn trong nhóm truyện tranh đã bỏ công sức ra download, up lên rồi xây dựng lại thành các tập cho mọi người dễ đọc, vậy mà bạn nói 1 điều cứ như là phủ nhận lại công sức của mọi người vậy... Thực sự là Mây cảm thấy rất bất bình đấy. Nếu bạn không thích, thì bạn có quyền không xem và đừng phát biểu, vậy há !!

uh ......... :votay: ............ nói chung bộ truyện này wa' hay rùi phải hok...............

0962222690
01-01-2008, 08:46 PM
trừi ơi...mạng sao chậm quá ..vào ko được nè....gừ tức quá

vjsaocôđộc
30-03-2008, 11:46 AM
hjz trả đọc đc có mấy tập wen muốn đọc lại hok đc

ngaxinh1508
05-05-2009, 12:52 AM
sao mình ko đọc truyện được vậy,hichic.Mình cứ tích vài tập nào là cũng ra 1 trang web j j ý, chang thấy truyện đậuhic

docnhantonsu147
18-07-2009, 05:54 AM
chả thấy truyện đâu hết sv bị xập hầm rồi ha????

Chi Lan
19-07-2009, 11:03 AM
Ừ xem ra link k còn hoạt động được nữa rồi, mình đóng topic lại, vài bữa nữa kiểm tra mà link vẫn die thì xóa luôn ^^