PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn không tênmột thời để nhớ
30-03-2005, 03:01 AM
Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
Cứ lơ đãng vu vo trong màu mắt
Có nỗi buồn làm lòng ta se thắt
Gọi tên mình trong lệ ướt bờ mi.