PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cần tìm tài liệu và hình ảnh môn giải phẫu họcanhchangngayngo
19-09-2007, 10:49 AM
mình đang cần tài liệu và hình ảnh về môn giải phẫu học bạn nào có,có thể cho mình link để dow về được ko,cám ơn nhiều

22-09-2007, 09:27 PM
Bạn có thể vào 2 trang web sau đây để lấy tài liệu
http://www.giaiphauhoc.info/
http://www.vietnamsante.com/generality/vnyt-tlyh-tq.asp?category=TLYH-TQ