PDA

Xem đầy đủ chức năng : nếu một ngày ko còn con gáitho_con_de_xương_77
20-07-2005, 10:27 PM
nếu một ngày ko còn con gái
lũ con trai ngủ mãi đến 10h
bởi chẳng có ai để mà đánh thức
nên cứ theo hoài những giấc mơ

nếu một ngày ko còn con gái nữa
nồi cơm khê quần áo cũng bốc mùi
con trai ai lại đi giặt giũ
cứ mặc qua ngày rồi cũng thấy hôi

nếu một ngày ko còn con gái
đường về nhà bỗng cảm thấy xa xôi
con trai 1 mình cứ đi lặng lẽ
khi ngoảnh lại thì đã qua nhà rồi

và một ngày ko còn con gái
tim con trai dễ hóa thành đá mất thôi
hai đứa mình hết ra ngơ vào ngẩn
con gái đâu xin sống lại đi nè

:cooll: