PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ điênsành điệu mái ngố
18-07-2005, 09:26 PM
Ta điên! Ừ, ta đã thành điên
Nửa mê, nửa tỉnh vẫn liên miên,
Có người hỏi ta vì sao thế?
Chung chi cũng chỉ một chữ tiền!
***
THấy người đời nói chăn trâu: "khổ"
Ta không tiền còn khổ hơn nhiều
Ngày, ngày kết thân cùng Lúa Mới
Thấy đời nghiêng ngả, thấy siêu siêu!
***
Có ai chịu yêu thằng Tá Điền?
Có ai thương nổi một thằng điên?
Một từ: "vĩnh biệt" là chấm hết!
Có thể vì ta đã hết duyên...!
***
Không tiền người khôn cũng hóa điên
Hết tiền tỷ phú hóa tá điền
Tiền hết thì tình yêu cũng chết
Chỉ thấy mỗi câu: "miễn làm phiền"!
***
Vì tiền? Vì tình? ta hóa điên!
Một người quay gót thật hồn nhiên
Người đi một nửa hồn ta mất
Một nửa hồn kia sống vật vờ!
_______________________________
Ta điên ! Ừh đúng rồi ta đang điên
Ta Khùng ,ta điên nói liên miên
Người đời không hiểu nghĩ ta điên
Chung chi vẫn chỉ là một chữ tiền

Ta điên , ta khùng nào hay biết
Mọi Người hỏi ta vì sao điên
Ta điên cho quên hết chữ tiền
Vì tiền đi với chữ tình là 2