PDA

Xem đầy đủ chức năng : mai tôi chếtsành điệu mái ngố
18-07-2005, 09:15 PM
Mai tôi chết ... và tình tôi cũng chết
Dấu yêu ơi , anh có xót thương chờ ?
Ngàn xa cách , ngàn thu , ngàn ly biệt
Xót thương chờ có hóa đá bơ vơ ?

Mai tôi chết ... rồi tình ta cũng hết
Cõi vạn biệt thiên sai chẳng nghi hoài
Mưa ngâu khóc , chim thước thôi da diết
Nhịp cầu ô tàn nhẫn gãy làm hai

Mai tôi chết ... có lẽ nào chấm hết
Nhắm mắt xuôi tay bỏ mặc những tháng ngày
Mai tôi chết ... lẽ nào tôi sẽ chết
Mắt môi lạnh cười , sống mũi cay

Mai tôi chết ... nếu ngày mai tôi chết
Dấu yêu ơi , kéo tôi lại với đời
Tôi xin nguyện , cả ngàn đời , xin nguyện
Trái tim này muôn nhịp đập vì anh