PDA

Xem đầy đủ chức năng : nói dóc chơisành điệu mái ngố
18-07-2005, 09:14 PM
Sống ở thế gian sướng tận cùng
Hơn nhiều so với cái thiên cung
Cầm, kỳ, thi, họa trên trời lụn
Bài, rượu, gái, xe dưới đất hùng
Lương bổng nơi này theo luật định
Kho tiền chốn ấy lại xài chung
Có tiên hay thánh nào mang đọa
Nhớ nhắn Quỳnh tôi đến tháp tùng

Ngồi nói dóc, cất tiếng cười
Mua vui chắc cũng được.....mười mấy quan!