PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ơ.. kệ tôi!!!!sành điệu mái ngố
18-07-2005, 09:02 PM
Anh trở lại với đúng nghĩa đời anh
Tiền đã không tình cũng thế lụy tàn
Lệ vỡ òa dành tặng nàng răng vẩu
Để đông tàn nàng khoác áo vu quy

Ôi...! thân ta nay biết sống bằng gì?
Bao năm qua đều do nàng chu cấp
Từ tiền chơi lương sơn cùng bao người tấp lập
Đến quần xịp mòn_sờn đũng nàng cho

Giờ đây mặt ta hóa thành mặt mo
Tiền đâu ra để mà bao em út
Tiền đâu ra để tối ngày ụt ịt
Để được cùng em chia sẻ những khát vọng đêm về

Thế là hết_vậy là tan
Cuộc thi gái đẹp sắp mở màn
Ơn trên cao xanh người không mắt
Cho con muôn đời khóc tiếng than
tui thấy bài thơ này hay nên post lên tuy lời lẽ hơi thô....và có phần....