PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đườngtiểu quỉ
17-07-2005, 02:17 AM
Con đường hai chúng ta đi
Em không trở lại, anh thì cũng không
Cuối đường chỉ có hàng thông
Đầu nghiêng theo gió ngóng trông người về

<Tế Hanh>