PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người đitiểu quỉ
17-07-2005, 02:15 AM
Gặp người rồi lại chia tay
Càng quên càng lại đong đầy nhớ thương

Mùa thu xếp lá trên đường
Bước chân xào xạc, nắng vương đáy chiều

Lòng người thắp nỗi tin yêu
Chia xa mãi nhớ những điều hẹn xưa

Cầu vồng bắc giữa cơn mưa
Người đi người lại sớm trưa đợi người

Đêm nay trăng lạnh cuối trời
Hai đầu đếm lá vàng rơi bên thềm…

<Trần Lâm Bình>