PDA

Xem đầy đủ chức năng : toi xin loi emTRANGTRINH
29-03-2005, 06:05 AM
tôi xin lỗi vì những gì đã có
chỉ vì con tim mếm yêu nhiều
tôi xin lỗi vì tôi còn yêu em
yêu cũng nhiều mà yêu đuối cũng nhiều
chỉ xin em tha thứ cho tôi
vì một lần yếu đuối trươc em! :cooll:
Bạn là thành viên mới xin coi kỹ lại bộ gõ mViệt và viết bài thêm dấu vào bạn nha,không có bài bạn sẽ bị xóa đó, lần đâu mình dúp bạn nha đừng nâp lại nha !