PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhận!!!!!!!!!!!minnie8x
13-07-2005, 05:07 AM
Giữa muôn vàn vì sao
Con chọn cho mình vì sao sáng nhất ,
Giữa muôn vàn tất bật
Mẹ không nhận gì, mà đời vẫn ban tặng lo âu !!!!