PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không dềgirl_thich_cươi
12-07-2005, 10:10 PM
Dưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ,nửa ướt ngày xưa
:cooll: [CENTER] :3nhay: