PDA

Xem đầy đủ chức năng : thưở ban dầugirl_thich_cươi
12-07-2005, 09:55 PM
[SIZE=2][COLOR=Lime]

Mỗi ngày lại dược sinh ra


Mỗi ngày lại dược sinh ra
Trái tim cất tiếng oa oa chào dời
Dẫu trăm tuổi tóc bạc rồi
Mắt nhìn vẫn một dáng thời gặp em

Vẫn là tạo vật thân quen
Mà sao như buổi dầu tiên sững sờ
Tình yêu làm mắt ngây thơ
Không em, tôi chẳng bao giờ sinh ra!

Hiện thân thành cỏ, thành hoa
Hiện thân thành núi, thành nhà, thành mây....

Tình em như trái dất này
Dẫu muôn năm nữa vẫn như ngày ban sơ

Bao giờ cho dến bao giờ
Em và tôi, bãi và bờ song dôi
Lắng trong hòa hợp dất trời
Có hai ta sống tự thời khai sinh

Lẫn vào quy luật tự nhiên
Là tâm hồn chẳng bình yên chúng mình
Mỗi ngày tôi lại tái sinh
Em là ngọn lửa ái tình trong tôi. :cool1: