PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuổi hồnggirl_thich_cươi
12-07-2005, 09:21 PM
:) Nhịp cầu trẻ con


Ước gì trở lại ngày xưa
Ta về thăm lại ngày chưa biết gì
Cái thời bỏ túi viên bi
Dã cho em dầy, có khi lại dòi

Em và bạn bè và tôi
Mặt trăng có mắt mặt trời có râu
Trẻ con, nào sá gì dâu
Trẻ con, dâu cũng là cầu sang chơi

Bây giờ thôi, lớn cả rồi
Thành em, thành bạn thành tôi bây giờ
Cùng chung một tuổi thơ ngây
Nào ai có biết...ai ngờ mai sau

Vui thì rộng, buồn thì sâu
Bàn chân dặt lại nhịp cầu dong dưa
Nối ngày nay với ngày xưa
Biết rồi lại nối với chưa biết gì.
:bicycle: