PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình...............!!*_* ^_^nuthiensuvodanh
28-03-2005, 08:18 PM
còn lâu mới khổ vì tình
vì tình đâu có nuôi mình lớn khôn
ai yêu thì mình đáp lại
nếu không xin miễn thất tình vì yêu :tim:

Tình yêu này đừng bảo là ngang trái
Đừng bảo rằng thượng đế quá bất công
Đừng trách ông tơ không nơi se chỉ
]Đừng trách chi chỉ tại mình tất cả.... :tim:

Tình xù đáng giá năm xu
Cho em xin lại năm xu tình xù......... :tim: