PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa đá....Hay guốc em bay...conkhikho_87
14-05-2007, 09:25 AM
Thử bình luận xem
Ơ cái anh này kì ghê...!
Đi thì đi cớ sao không ngó chừng ai hết vậy.
cứ nghĩ thử xem cai gi sẽ tiếp diển.
Máu...! ôi đầu tôi đã vỡ.
Mưa đá rơi hay guốc em bay.
con gái như thế nào nhỉ............................?????????????:guo c: :guoc: :guoc:

giangtuantuong
14-05-2007, 10:19 AM
Nói thế này ai mà hỉu được mà bình với chả luận.............khôi hài

blood_omen
14-05-2007, 12:21 PM
đầu em í cứng như đá :sr::sr:

tcd_ngocanh
14-05-2007, 01:36 PM
em ý có tự kiêu quá không