PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lai Thơ của cháu Hồ Xuân Hương Tiếp nèloves1
07-07-2005, 08:08 PM
TỪ NAY TẬP THỂ DỤC
Bấy lâu lười nhác
Nhậu nhẹt suốt ngày
Hết tỉnh lại say
Thân mình bệ rạc


Từ nay đổi khác
Năng tập thể thao
Để sức dồi dào
Không thì toi mất

Tung chăn xuống đất
Hất vợ sang bên
Quyết chí xông lên
Đi tập thể dục

TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH

Chân tay anh sao run lập cập
Hai hàm răng va nhau từng chập
Người bắt đầu nóng lên hầm hập
Ngồi xuống kịp không thì ngã vập

Hạnh phúc tới như một cú đập
Làm cho đầu óc mình choáng ngập
Múa quay cuồng như bị...ma nhập
Mắt tối sầm ngỡ là trời sập:cooll: Pà con cảm nhận ra sao nhi????? ???????????????????