PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mai tôi chếtgirl85_love4ever
06-07-2005, 01:19 AM
Mai toi chet

Mai tôi chết, làm sao tôi nhắm mắt
Còn vô vàn thương tiếc trả cho ai
Những ngày xưa vói yêu đương đã mất
Tôi cô đơn cúi mặt tháng năm dài

Tôi nằm đó ngó ngàn mây phiêu bạt
Trời cuối thu hay đã sắp vào đông?
Em không về ai dỗ tôi yên giấc?
Đan mầm hoang cỏ dại đắp lên hồn

Phạm Thị Lan