PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hè lạnhmat_nai
05-07-2005, 10:01 AM
Một thoáng thu cho ta chút heo may,
Một thoang xuân cho ta vui ngày hôi.
Một thoáng đông cho ta nhiều hiu quạnh,
Một thoáng hè cho ta chút yêu thượng

Một thoáng em!Trong anh lắm vấn vương
Sao lại găp?Để bùi ngùi đưa lội
Trẻ gì nữa sao bảo mình nông nổi
Tại ai đay cho duyên phận đổi đường?

Tay nắm mãi cho tình thương vời vợi,
Gợi cho nhau lưu luyến phút ban đậu
Lâu không gập để rồi thương!Rồi nhớ,
Lỡ xa rồi cho hè mãi trong mựa

Tại ai nhỉ?Để hè về thêm lạnh,
Hỏi tại ai khi duyên phận không thành?
Rồi tìm mình như sợi khói mỏng manh,
Đành từu giã cho tình nồng ấm mại