PDA

Xem đầy đủ chức năng : tinh bangirl_thich_cươi
05-07-2005, 05:17 AM
Giận bạn thân

Mỗi khi ta giận bạn thân
Lớp dông hóa vắng dường gần hóa xa
Ngại ngùng mỗi lúc bước qua
Dăm dăm con mắt như là không quen
Nhiều khi cũng muốn mon men
Nhặt giùm cây bút, gửi thêm nụ cười
Sợ rằng như thế dở hơi
Nên dành ấm ức thôi chơi một mình
Tôi dã lắm cái vô tình
Mà sao giờ lại một mình thờ ơ
Ước gì về thuở còn thơ
Dể tôi và bạn chẳng bao giờ giận nhau. :music: