PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phép đếm!!*Sun Bill*!!
10-04-2007, 07:38 AM
Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 7 hoặc cho 3.

invisible-man
10-04-2007, 08:34 AM
Tìm số các số 3 c/s chia hết cho 3: a
Tìm số các số 3 c/s chia hết cho 7: b
Tìm số các số 3 c/s chia hết cho 21: c
Kq: a+b-c
Như thế đc chưa nhiể

Raito
10-04-2007, 11:49 AM
Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 7 hoặc cho 3.
128 số TN có 3 cs chia hết cho 7
300 số TN có 3 cs chia hết cho 3 :hihi:

invisible-man
11-04-2007, 01:23 AM
128 số TN có 3 cs chia hết cho 7
300 số TN có 3 cs chia hết cho 3
Trong đó có 43 số trùng nhau (chia hết cho cả 3 và 7)
Kq: 128+300-43=...

ninjapro
20-04-2007, 03:05 AM
Vét cạn là ra ngay ấy mà.

h2t_mt
20-04-2007, 09:43 PM
Có 900 số tự nhiên có 3 chữ số đó là những STN liên tiếp từ 100 đến 999.
1) Cứ 3 STN liên tiếp có 1 số chia hết cho 3 => có 300 STN chia hết cho 3.
2) Cứ 7 STN liên tiếp có 1 số chia hết cho 7 , nhưng ta chỉ xét các số từ 105 đến 903 sẽ có : (903-105)/7+1=115 số

invisible-man
22-04-2007, 05:27 AM
...
2) Cứ 7 STN liên tiếp có 1 số chia hết cho 7 , nhưng ta chỉ xét các số từ 105 đến 903 sẽ có : (903-105)/7+1=115 số

Hơ.. Thế từ 904 đến 999 thì vất đi đâu vậy

h2t_mt
23-04-2007, 08:18 PM
he he.. nhầm :D
Hôm đó trời nóng quá , vừa post vừa bực mình nên ko chính xác lém ; nhưng bài đó ý tưởng giải lờ đúng , sửa lại kí đáp số 1 tí thui :D

!!*Sun Bill*!!
24-04-2007, 10:46 AM
thưc ra là 385 số
Số các số có 3 chữ số chia hết 3 là 300 số
Số các số co 3 chữ số chia hết 7 là 128 số
Số chia hết cả 3 và 7 là 43 số
Suy ra có 300 +128 -43 = 385 số

h2t_mt
24-04-2007, 10:04 PM
Toán Tổ hợp quan trọng nhất là hướng để giải quyết bài toán , đây cũng là điều làm nhiều người thích nó , chứ không phải đáp số. Vì vậy , nếu sun_bin ra đề thì chịu khó bỏ ra 1 tí time để giải thích đáp án là phương pháp giải để mọi người học hỏi. chứ đọc đáp án suông thế này cũng chẳng thú vị gì nữa cả :D

!!*Sun Bill*!!
25-04-2007, 10:09 AM
Theo suy nghĩ chủ quan mình thì bài này không khó
Mình tính số các số 3 chữ sô chia hết cho 3 có: (999-102):3+1=300(số)
Rồi tính số các số 3 chữ số chia hết cho 7 là:(994-101):7+1=128(số)
trong đó ta đã tính hai lần các số chia hết cho cả 3 và 7(tức là(987-108):21+1=43(số)
Vậy số các số cần tìm là:300+128-43=385(số)

h2t_mt
26-04-2007, 08:38 PM
Bài này có 1 cách nữa cũng tương đối thú vị , chỉ sử dụng kiến thức của lớp 6 :D
a) Gọi x là số có 3 chữ số chia hết cho 3 thì x = 3k (k là số tự nhiên) và 100 < hoặc = x < hoặc = 999
Suy ra : 100< hoặc = 3k < hoặc = 999
Tức là : 100/3 < hoặc = k < hoặc = 333
Tức là k lấy từ 34 đến 333 => có (333-34)+1 = 300 số.
b) Làm tương tựng với x=7k , ta được :
100/7< hoặc = k < hoặc = 999/7
Tức là k lấy từ : 15 đến 142 => có ( 142 -15)+1 = 128 số
c) Vì 3 và 7 là 2 số nguyên tố cùng nhau nên : x = 3.7.k=21k
Nên : 100/21<hoặc=k<hoặc=999/21
Tức là k lấy từ 5 đến 47 => có (47-5)+1 = 43 số.