PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường mùa đông.phongco4_buctuong
07-04-2007, 03:59 AM
Nếu tui nhớ ko lầm thì puskin có một bài thơ đc dịch là "con đường màu đông"
.....
xuyên qua con đường mùa đông
cỗ xe tam mã băng băng
nhạc ngựa đều đều buồn tẻ
....
tay xà ích....
......

có thể tìm giúp tôi bài thơ này ko?
Cám ơn, đừng lấy tiếng Anh, tôi chỉ cần bài dịch thơ tiếng Viêt.