PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hố đen toán học!!*Sun Bill*!!
23-03-2007, 07:26 AM
Bạn đã bao ngời nghe đến "Hố đen toán học" chưa?

Đó là cách gọi phương pháp thiết lập những dãy số tự nhiên mà số đầu tiên và số cuối cùng bằng nhau và các chữ số trong dãy không thể nào thoắt ra khỏi quy luật cho dù dãy số có dần ra vô cùng

PHƯƠNG PHÁP

Các bạn hãy lấy một số tự nhiên bất kì đặt là +1)Sau bước này chúng ta đuợc phần tử thứ hai là
Tiếp tục các bươc trên đối với ta sẽ được phần tử
Và cứ như thế sẽ đến một lúc có phần tử thứ = trong đó (0<=i<=n-1)
và ta đựơc dãy số (n >=i)

Ví dụ :
Lây số +1) bằng bứớc (- 1) thì ta cũng lập đựoc dãy số tương tự

Các bạn có thể tìm ra các dãy số hay hơn và có đặc điểm thật thú vị.