PDA

Xem đầy đủ chức năng : gởi người bạn quê nhànguoidensau
02-07-2005, 10:34 PM
Nghe nói hiện nay người rất buồn
Trong đầu suy nghĩ điều vu vơ
Có phải người buồn vì duyên mới?
Hay vì bản thân lẫn gia đình.
Tôi cũng đau buồn chằng khác chi
Những đêm sầu muộn ai nào biết
Có thấy nỗi buồn trên nét mi
Ngày ngày đền lớp vui rộn rã
Phải chăng vui kia là giả vờ
Cố gắng lãng quên điều phiền muộn
Để thấy cuộc đời vẻ nên thơ
Người hãy cố lên dừng sầu nữa
Dù chỉ vui trong giay phút chốc
Tôi biết làm sao để chia sẻ
Nổi buồn của người ở mắt trong
Càng biết làm sao giữa lúc này
Giữa lúc bão giông đang kèo đến,
muôn ngàn hoa cỏ đang hoé sầu
Người hãy cố lên đừng sầu nữa
Hãy là bạn tố như ngày nào