PDA

Xem đầy đủ chức năng : bà con ợi giúp tôi với!help1:socola_dethuong
23-03-2007, 12:37 AM
mình không biết tại sao mắt mình như gấu trúc vậy đó,đen thùi lùi ah :khocnhe:.có cách nào hết càng nhanh cáng tốt không.