PDA

Xem đầy đủ chức năng : thầm yêu trộm nhớmotlanduocyeu
02-07-2005, 03:48 AM
Hoa ơi đừng tàn theo năm tháng
Tuổi thơ tôi trôi dạt những áng thơ
Yêu em lắm nên tôi cứ đợi chờ
Mặc dù đó tuổi thơ tôi trôi hết
Nhiều lắm chứ cũng có thể tôi chết
Yêu em rồi lại chẳng dám liều thân
Nhiều lúc nghĩ em ở thật gần
Song chẳng dám một lần tôi ngỏ ý
Tôi yêu em cũng cần nhiều ý chí
Bởi vì em có ti tỷ người yêu
Song tôi cũng lại định liều
Song chẳng dám vì yêu em nhiều lắm
Yêu em đó chắc ngàn năm chẳng hiểu
Em là ai mà lại lắm người yêu
Có gì đâu em là nắng buổi chiều
Rất mát dịu và liêu siêu màu cỏ
Trên đời này tôi chỉ yêu màu đỏ
Nên yêu em trăng tỏ những ngày rằm