PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chôn vùi kỉ niệmnhoccon_chao
30-06-2005, 04:53 PM
Ngày xưa quen tôi anh thường nói
Chỉ yêu mình tôi riêng tôi thôi
Chẳng có bóng ai thay thế được
Mà sao bây giờ chợt đổi ngôi

Bây giờ quá xa, xa thật rồi
Chỉ còn kỷ niệm ở trong tôi
Và niềm cay đắng buồn da diết
Đè nặng tâm hồn mãi không vơi

Thôi thế thì thôi kể từ đây
Người về góc biển kẻ chân mây
Đừng lưu đừng luyến đừng mơ mộng
Để rồi thêm đắng vạn sầu cay

Người đi tôi chết nửa tâm hồn
Vui sướng gì đâu phải vùi chôn
Một mối tình xưa một kỷ niệm
Để khi đêm về dạ héo mòn. :argue: