PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cần tìm tài liệu "Toàn quốc kháng chiến"the_last_hihi
24-02-2007, 06:24 AM
Có ai biết về toán quốc kháng chiến ko ạ ???????
Nếu ai muốn giúp em thì giúp cho chót a. Em muốn hỏi những địa danh đầu tiên tòan quốc kháng chiến là ở những đậu Với cả phát súng đầu tiên bắn vào đâu..Em xin cảm ơn và hậu tạ :bicycle: Cần gấp lắm ạ !!!!!!!!!!!!

ngoc3my3u
20-03-2007, 01:25 AM
sách lịch sử lớp 9 ấy
để mình về xem lại
ko nhớ

ngoc3my3u
21-03-2007, 02:43 AM
ngày 19_12_1946 chu tịch HCM thay mặt TW Đảng và Chính phủ ra " lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến"
hưởng ứng lồi kêu gọi của HCM nhân dân ra trong cả nước trước tiên là nhân dân HN đứng dậy kháng chiến
dêm 19_12_1946 tiếng súng kháng chiến bắt đầu