PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài toán về sự biến thiên của hàm sốtttn304
06-02-2007, 12:44 PM
Sử dụng sự biến thiên của hàm số y=f(x)=lnx/x
CMR 2006^2007>2007^2006 :cuane:

ngocdunghihi
24-02-2007, 10:51 PM
đọi tí về nhà suy nghĩ đã ở đây khó mà nghĩ đc

motconkhi
03-03-2007, 03:59 PM
bạn đạo hàm ra sẽ thấy f'<0 (x>e) vậy thì hàm giảm
ln 2 vế của BDT thấy (ln2006)/2006 > (ln2007)/2007 suy ra OK