PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tinh ban



girl_thich_cươi
25-06-2005, 05:46 AM
Nhìn Lại
Một ngày của thời quá khứ
Mình và bạn cũ ngỡ là thân nhau
Nhưng chẳng hiểu sao bi chia rẽ
Bởi câu nói bạn yeu mình

Mình trân trọng tình cảm bạn
Mình không hiểu trái tim bạn sẽ sao?
Mình đã vô tình
Nhìn lại mới rõ nỗi đau của bạn