PDA

Xem đầy đủ chức năng : tinh tuyet vong*Mãi Xa*
21-06-2005, 05:58 AM
Lòng ta chôn một khối tình,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu.
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu,
Mà người gieo thảm như hầu không hay.

Hỡi ơi, người đó ta đây,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ?
Dẫu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi ?

Người dù ngọc nói hoa cười,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen.
Ddường đời lặng lẽ bước tiên,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.

Một niềm tiết liệt đoan trinh,
Xem thơ nào biết có mình ở trong.
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng :
"Người đâu ta ở mấy dòng thơ đây ?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguoi di mot nua hon toi mat,
mot nua hon toi bong dai kho......