PDA

Xem đầy đủ chức năng : người đang yêuphạm thái châu
21-06-2005, 12:09 AM
trăng sáng tỏ chưa phải trăng đẹp
tình êm đềm phẳng lặng cũng không hay
mà trăng sáng phải pha chút mây bay
tình yêu đẹp phải pha nhiều cay đắng