PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắt thâm quằng?congchuavisao_123
13-12-2006, 10:51 PM
Nếu bị mắt thâm quằng thì làm sao hả các bạn ???????
:Baby: :rang:

*I'm_Cheryl*
14-12-2006, 03:55 AM
uhm hok biet lấy cái rì bôi dô cho hết bây giờ nữa
mọi người trả lời giùm đi

congchuavisao_123
18-12-2006, 06:13 AM
Ồ.Thanks nhiều!!!!!!!!!!!!!!!

ltm
22-12-2006, 07:47 AM
nhưng đắp cái dó trong thời gian là bao lâu?

nguoiradividau?
25-12-2006, 02:33 AM
BẠn CŨng CÓ ThỂ DÙng DƯa Leo TƯƠi CẮt LÁt MỎng ƯỚp LẠnh ĐỂ ĐẮp LÊn MẮt NgÀy 2-3 LẦn ĐỂ ChŨa ThÂm QuẦng MẮt