PDA

Xem đầy đủ chức năng : (ko nhớ rõmadu
27-03-2005, 12:23 AM
em bảo anh đi đi
sao anh không đứng lại
em bảo anh đừng đợi
sao anh vội về ngay
lời nói gió thoảng bay
đôi mắt huyền đẫm lệ
sao mà anh ngốc thế
không nhìn vào mắt em....
(sưu tầm)