PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình bạnphạm thái châu
19-06-2005, 12:39 AM
đã là bạn xin đừng là trai rượu
vỏ bằng sành trong đựng rượu sambanh
đã là bạn xin đừng là viên đạn
vỏ bằng đồng trong đựng thuốc sát nhân :madsung:

nhim soc
20-06-2005, 03:51 AM
dã là bạn xin dùng nhủ viên kẹo
ngậm thì ngọt nhai thì hết
dã là bạn dùng nhủ hoa hồng
lúc nỏ thì tưởi khi náng lên thì héo
dã là bạn xin dùng lùa dối
hãy chân thật và nhận lấy ngọt ngào

phạm thái châu
14-11-2006, 10:26 AM
híc gặp đối thủ roài