PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cười ...cười ....phạm thái châu
19-06-2005, 12:31 AM
cười đi cười đi cười nốt đi
lúc chia ly cười nhức nhối
lúc mắc lỗi cười ăn lăn
khi được ăn cười khoái chí
khi chiếu tướng cười quay di
khi mùa thi cươi đau xót
khi chia nhót cười phân vân
hãy reo vần cười tiếp nhé