PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỌt CÂu HỎi BÍ Ẩn???nhim soc
18-06-2005, 07:44 PM
Hãy nói cho tôi hay ngôi sao nhỏ bé
Người có biết người dang làm gì
Dêm lại dêm người chiếu sáng trong bóng tối
Áng sáng của người
Xuyên thủng cách của kia
Phải chang người muốn nghe tâm tủ của ta
Nhủng ta không muốn ai biết
Trong dêm tối nhìn thâ'y người nhào trong mướn mát
Người cười dùa và lan toả trong nỗi dau của ta
Lại thấy người thủ thỉ mà mát tôi tràn lệ
Ngôi sao nhỏ ỏi ngôi sao nhỏ !
Mỗi giọt nước mát cô dỏn của tôi
Tất cả dau buồn không có gì ngoài tủi hận
Nhủng giò dây lòng tôi dã khép lại ,
Khép lại trong tĩnh mịch
Không có gì ngoài dau buồn chìm sâu
Và phải chang chảng còn gì dể khóc
Ngoài nhũng tâm tủ cho số phận của mình
Dù người có hiểu tôi cũng không thể nói
Ngôi sao nhỏ ôi ngôi sao nhỏ
Hãy tiếp tục chiếu sáng
Xuyên thủng cách của sổ xuyên thủng tâm hồn tôi
Và dánh thúc sụ ngu dại của tôi trong lúc này
Giống nhủ cầm nhát dao dâm thảng trái tim tôi
:madsung: