PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Hồ DzếnhCà Tím
18-06-2005, 06:36 AM
Cảm Xúc

Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi,
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi.

Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa
Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha,
Khi cô vui thú là cô đã
Bồng bế con thơ, đón tuổi già.

Cô gái Việt Nam ơi
Ngọn gió thời gian đổi hương rồi
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa
Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi.

Tôi đến đây tìm lại bóng cô
Trở về đường cũ, hái mơ xưa
Rau sam vẫn mọc chân rào trước
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ.

Dãi lúa cô trồng nay đã tươi
Gió xuân ý nhị vít bông cười...
Ai lòng kẻ tường chăm lúa,
Trong một làng con, đã héo rồi!

Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam ơi.