PDA

Xem đầy đủ chức năng : tương tư "cô hàng xóm"Bang_chủ_cái_bang
17-06-2005, 07:24 PM
:smioh: Chỗ nàng học cạnh chỗ tôi
Cách nhau chỉ một chút thôi rất gần!
Hình như nàng cũng ngại ngần
Vì tôi không phải "thần dân" như nàng
Tiếng gì nghe rất nhẹ nhàng
Nhưng vẫn...giòn lắm phía nàng phát ra
Bổng, trầm, réo rắt, thiết tha....
Hai hàm răng vẫn cứ va đều đều
(Sinh viên đời sống còn nghèo
Sao nàng "hoang" quá "dùng" nhiều thế ư?)
Ngồi nghe "nhạc" đến bao giờ
Bụng dạ tôi cũng "làm thơ" đây này.
Nếu nàng không dám chia hai
Vô tư "trọn gói" vui tai tôi rồi
Cớ gì cứ phải mím môi
Âm thanh "bí rị" nghe rời rạc ra
Không là "phá" cũng chả "la"
Nỏ "ráp" nâu "rốc" mà là....cha cha cha!
Nàng ngồi ăn (không) học cạnh tôi.