PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bâng khuânso_cold
18-03-2005, 07:02 PM
Có nhiều khi tôi ngồi chợt nghĩ
Tình em như ngọn gió mùa xuân
Bay wa đời tôi, người thi sĩ
Rồi ra đi bỏ lại...nỗi bâng khuâng

Người ơi trong lòng tôi thơ thẩn
Giữa chốn mùa hoa chốn người đi
Trong tôi một con người ngơ ngẩn
Ngơ ngẩn yêu em, để tình si...

Kẻ_bên_lề_đợi_em
19-03-2005, 04:44 PM
gió xuân đi còn có ngày trở lại
tình xuân trao sẽ mãi mãi không phai
heo nên nhớ yêu không thể ích kỉ
gió đi rồi sẽ trở lại một sớm mai

Minh tin tưởng tình heo trao cho ấy
Minh beleave ấy cũng rất thích heo
thì đừng để cho dòng đời cheo leo
đan buồn, kết khóc làm chia 2 người