PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kiều nữa nè !!!Đăng Cương Thinh
16-06-2005, 04:42 AM
Tưởng rằng nguyệt lọ hoa kia
Nào ra ngờ có tiếc gì hỡi ai
Chữ chi gắn bó môt hai
Ngày nay chờ đợi ngày mai sẽ thành.