PDA

Xem đầy đủ chức năng : Truyện Kiều thời nay !!!Đăng Cương Thinh
16-06-2005, 04:39 AM
Đổi tình bạn sang tình yêu
Như chàng Kim Trọng gặp Kiều
Ái ân bạn đời khóc cùng xuân
Tình yêu bạn sẽ sang xuân một lần.